Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neslušné6973 SGWaAP
0.331vulgárne6271 SGWaAP
0.335nezdvorilé1016 SGWaAP
0.346urážlivé3935 SGWaAP
0.393oplzlé786 SGWaAP
0.432nemiestne2312 SGWaAP
0.463neprístojné1318 SGWaAP
0.464hanlivé2696 SGWaAP
0.467drzé3227 SGWaAP
0.482nechutné9096 SGWaAP
0.493nemravné1617 SGWaAP
0.493sprosté3958 SGWaAP
0.493obscénne1027 SGWaAP
0.503nemorálne5546 SGWaAP
0.504neslušný5114 SGWaAP
0.504trápne12947 SGWaAP
0.507zdvorilé2337 SGWaAP
0.508neslušne1997 SGWaAP
0.514nedôstojné5337 SGWaAP
0.514nevkusné1963 SGWaAP
0.518vulgárny12378 SGWaAP