Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nesloboda10485 SGWaAP
0.330totalita30502 SGWaAP
0.383totalitný_režim13057 SGWaAP
0.395komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.439komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.469komunizmus85978 SGWaAP
0.478totalitná8415 SGWaAP
0.504diktatúra24909 SGWaAP
0.520tyrania8888 SGWaAP
0.522totalitný9859 SGWaAP
0.523komunistický_režim23926 SGWaAP
0.526totalitné2380 SGWaAP
0.531poroba2954 SGWaAP
0.542totalitarizmus2624 SGWaAP
0.553perzekúcia7796 SGWaAP
0.587temno9252 SGWaAP
0.587konformizmus1169 SGWaAP
0.591bezprávie6795 SGWaAP
0.592socializmus107795 SGWaAP
0.593dogmatizmus2038 SGWaAP
0.596nacizmus17825 SGWaAP
0.598represia12047 SGWaAP