Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neskorobarokový1475 SGWaAP
0.213klasicistický4275 SGWaAP
0.258neskorobaroková949 SGWaAP
0.297neoklasicistický693 SGWaAP
0.297barokový_sloh1114 SGWaAP
0.298rokokový1848 SGWaAP
0.308ranogotický1143 SGWaAP
0.309neskorogotický2364 SGWaAP
0.315klasicistický_sloh738 SGWaAP
0.317barokový19738 SGWaAP
0.349neskororománsky586 SGWaAP
0.351klasicistický_kaštieľ986 SGWaAP
0.360ranogotický_kostol1028 SGWaAP
0.367novogotický654 SGWaAP
0.367barokový_kaštieľ1621 SGWaAP
0.383gotický20835 SGWaAP
0.386neskorogotická1344 SGWaAP
0.388klasicistická4264 SGWaAP