Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neskorobaroková949 SGWaAP
0.250neskorogotická1344 SGWaAP
0.258neskorobarokový1475 SGWaAP
0.285klasicistická4264 SGWaAP
0.311rokoková1520 SGWaAP
0.334klasicistický4275 SGWaAP
0.349baroková19284 SGWaAP
0.364ranogotická536 SGWaAP
0.383barokový_sloh1114 SGWaAP
0.389ranogotický1143 SGWaAP
0.390neskorogotický2364 SGWaAP
0.394klasicistický_sloh738 SGWaAP
0.402krídlový_oltár824 SGWaAP
0.408rokokový1848 SGWaAP
0.410barokový19738 SGWaAP
0.424neskororománsky586 SGWaAP
0.429neoklasicistický693 SGWaAP