Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nesúrodá2588 SGWaAP
0.373nesúrodý2279 SGWaAP
0.493chaotická7258 SGWaAP
0.571nesúrodé702 SGWaAP
0.579nesúrodo525 SGWaAP
0.611roztrieštená2735 SGWaAP
0.633bizarná12329 SGWaAP
0.644roztrieštený1950 SGWaAP
0.646kostrbatá1404 SGWaAP
0.649protirečivá2177 SGWaAP
0.652prapodivná1254 SGWaAP
0.659rozháraná1387 SGWaAP
0.662čudesná3742 SGWaAP
0.666pitoreskná555 SGWaAP
0.677nezáživná2820 SGWaAP
0.680jednoliata4128 SGWaAP
0.681spletitá2981 SGWaAP
0.681protikladná3295 SGWaAP
0.685nejednotná1983 SGWaAP
0.691fádna3332 SGWaAP