Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nerozumný3782 SGWaAP
0.323pochabý2625 SGWaAP
0.457hlúpy56323 SGWaAP
0.465nevďačný3189 SGWaAP
0.465nerozvážny1932 SGWaAP
0.470márnivý1061 SGWaAP
0.472ľahkomyseľný1838 SGWaAP
0.508pomýlený4997 SGWaAP
0.518opovážlivý554 SGWaAP
0.534podlý4648 SGWaAP
0.537nemorálny4400 SGWaAP
0.538bezbožný5665 SGWaAP
0.548márnomyseľný915 SGWaAP
0.551nerozumné5469 SGWaAP
0.551zbabelý6595 SGWaAP
0.553ničomný834 SGWaAP
0.553vypočítavý2447 SGWaAP
0.556detinský3070 SGWaAP
0.557pokrytecký2959 SGWaAP
0.558sebecký10479 SGWaAP
0.560pochábeľ774 SGWaAP
0.560pomstivý417 SGWaAP
0.560bezcitný6046 SGWaAP
0.561domýšľavý998 SGWaAP