Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nerovnováha24105 SGWaAP
0.507nestabilita20460 SGWaAP
0.509disharmónia4140 SGWaAP
0.516rovnováha153288 SGWaAP
0.567hormonálna_nerovnováha4085 SGWaAP
0.574disproporcia4334 SGWaAP
0.598narušenie52316 SGWaAP
0.600metabolická_porucha5026 SGWaAP
0.602dysfunkcia14348 SGWaAP
0.603nadbytok21202 SGWaAP
0.610stagnácia27039 SGWaAP
0.612nadmerná46449 SGWaAP
0.623endokrinná3371 SGWaAP
0.624disfunkcia1426 SGWaAP
0.626asymetria7180 SGWaAP
0.628dôsledok652177 SGWaAP
0.629porucha411930 SGWaAP
0.630nadmerný25132 SGWaAP
0.630nedostatočnosť10975 SGWaAP
0.632abnormalita11130 SGWaAP
0.639zhoršenie60381 SGWaAP
0.640štrukturálna17287 SGWaAP