Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nerokovať7239 SGWaAP
0.404rokovať170999 SGWaAP
0.441neodsúhlasiť2789 SGWaAP
0.461neschváliť20690 SGWaAP
0.508neodobriť1220 SGWaAP
0.513nekonzultovať2196 SGWaAP
0.518nediskutovať7091 SGWaAP
0.520nepodporiť25780 SGWaAP
0.520neprerokovať1527 SGWaAP
0.549nepodpísať26129 SGWaAP
0.559neinformovať15509 SGWaAP
0.582neiniciovať1103 SGWaAP
0.591nekontaktovať4991 SGWaAP
0.591nedohodnúť33783 SGWaAP
0.594neodhlasovať1022 SGWaAP
0.597nedebatovať925 SGWaAP
0.614neoboznámiť1080 SGWaAP
0.616nepredložiť15055 SGWaAP
0.621nenavrhnúť5486 SGWaAP
0.628nevyjadriť27644 SGWaAP
0.634rokovanie507179 SGWaAP
0.634neavizovať1214 SGWaAP
0.643neuvažovať40480 SGWaAP
0.646nezhovárať2323 SGWaAP
0.647nepožiadať13948 SGWaAP