Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nerešpektovanie10582 SGWaAP
0.351nedodržiavanie12117 SGWaAP
0.445ignorovanie12456 SGWaAP
0.493nedodržanie26567 SGWaAP
0.500nerešpektovať28607 SGWaAP
0.512porušovanie61861 SGWaAP
0.571svojvoľné6223 SGWaAP
0.574porušenie239570 SGWaAP
0.612rešpektovanie39736 SGWaAP
0.629porušovať56745 SGWaAP
0.636dôsledné_dodržiavanie2016 SGWaAP
0.639zanedbanie10209 SGWaAP
0.645závažné_porušenie6513 SGWaAP
0.646obchádzanie9894 SGWaAP
0.649bezdôvodné2757 SGWaAP
0.654úmyselné12944 SGWaAP
0.655neplnenie11208 SGWaAP
0.656svojvoľný2931 SGWaAP
0.656narúšanie3791 SGWaAP