Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neratifikovať1554 SGWaAP
0.329ratifikovať9631 SGWaAP
0.554ratifikácia12980 SGWaAP
0.596nepodpísať26129 SGWaAP
0.605signatársky657 SGWaAP
0.625rezolúcia31218 SGWaAP
0.631asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.637signatárska639 SGWaAP
0.640vetovať5837 SGWaAP
0.640ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.656istanbulský_dohovor2055 SGWaAP
0.656pakt19044 SGWaAP
0.657Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.659lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.671právne_záväzná1381 SGWaAP
0.672právne_záväzný2460 SGWaAP
0.672Asociačný588 SGWaAP
0.672dodatkový_protokol2229 SGWaAP
0.677Istanbulský_dohovor1481 SGWaAP
0.680Charta_základné1526 SGWaAP
0.682dohovor103059 SGWaAP