Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprofesionálna_fotografická474 SGWaAP
0.290neprofesionálna_výtvarná981 SGWaAP
0.489celoštátna_postupová1278 SGWaAP
0.573záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.581neprofesionálny_výtvarník2755 SGWaAP
0.582Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.584galantské_osvetové414 SGWaAP
0.591zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.607osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.610Trienále534 SGWaAP
0.625vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.630Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.632Stredoškolský_odborná1422 SGWaAP
0.633považské_osvetové723 SGWaAP
0.640Palárikovo_Raková557 SGWaAP
0.642Etnofilm412 SGWaAP