Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprimeraný10457 SGWaAP
0.366neúmerný2157 SGWaAP
0.458neprimerané10300 SGWaAP
0.529neprípustný5799 SGWaAP
0.557nenáležitý916 SGWaAP
0.563neopodstatnený5578 SGWaAP
0.587neprimeraná18305 SGWaAP
0.591prehnaný13284 SGWaAP
0.599neúmerná2204 SGWaAP
0.602bezdôvodný1120 SGWaAP
0.603prílišný5868 SGWaAP
0.616neúmerné3350 SGWaAP
0.622svojvoľný2931 SGWaAP
0.626neprimerane18235 SGWaAP
0.632protizákonný2549 SGWaAP
0.634kontraproduktívny2210 SGWaAP
0.653nadmerný25132 SGWaAP
0.655neprimeranosť1118 SGWaAP
0.655neprijateľný11114 SGWaAP
0.657nezákonný15299 SGWaAP