Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprijateľný11114 SGWaAP
0.411neprijateľné16652 SGWaAP
0.442neprípustný5799 SGWaAP
0.447neprijateľná12770 SGWaAP
0.535kontraproduktívny2210 SGWaAP
0.575nedôstojný2710 SGWaAP
0.577neúnosný3485 SGWaAP
0.579irelevantný3111 SGWaAP
0.579scestný1519 SGWaAP
0.583protizákonný2549 SGWaAP
0.585akceptovateľný6708 SGWaAP
0.590nemorálny4400 SGWaAP
0.596neprípustné14357 SGWaAP
0.602diskriminačný5748 SGWaAP
0.602poburujúci1281 SGWaAP
0.614nepochopiteľný12610 SGWaAP
0.620nenáležitý916 SGWaAP
0.626neopodstatnený5578 SGWaAP
0.627ponižujúci3555 SGWaAP