Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprijateľné16652 SGWaAP
0.299neprípustné14357 SGWaAP
0.411neprijateľný11114 SGWaAP
0.445neprijateľná12770 SGWaAP
0.509absurdné23928 SGWaAP
0.533kontraproduktívne3372 SGWaAP
0.534poburujúce1482 SGWaAP
0.535nemysliteľné9668 SGWaAP
0.542nemorálne5546 SGWaAP
0.560akceptovateľné5352 SGWaAP
0.565neúnosné5081 SGWaAP
0.567neudržateľné2887 SGWaAP
0.568nepredstaviteľné10922 SGWaAP
0.568nebezpečné97907 SGWaAP
0.571neprimerané10300 SGWaAP
0.574neprirodzené6671 SGWaAP
0.575nedôstojné5337 SGWaAP
0.580prijateľné20093 SGWaAP
0.582nepochopiteľné19955 SGWaAP
0.589ponižujúce5122 SGWaAP
0.593nenormálne4604 SGWaAP
0.598scestné3765 SGWaAP