Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprijateľná12770 SGWaAP
0.401neprípustná6147 SGWaAP
0.445neprijateľné16652 SGWaAP
0.447neprijateľný11114 SGWaAP
0.552irelevantná3473 SGWaAP
0.559nemorálna2743 SGWaAP
0.562kontraproduktívna2565 SGWaAP
0.571diskriminačná4966 SGWaAP
0.598nevýhodná16828 SGWaAP
0.605akceptovateľná7878 SGWaAP
0.620neprípustný5799 SGWaAP
0.629nereálna10509 SGWaAP
0.629neopodstatnená8435 SGWaAP
0.630neprípustné14357 SGWaAP
0.630protiústavná2694 SGWaAP
0.633neudržateľná5393 SGWaAP
0.643bezpredmetná3079 SGWaAP
0.645scestná1954 SGWaAP
0.649nedôstojná3559 SGWaAP
0.653nespravodlivá7499 SGWaAP
0.659neprimeraná18305 SGWaAP