Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nepriazeň_osud3435 SGWaAP
0.454nepriazeň4579 SGWaAP
0.549protivenstvo2982 SGWaAP
0.554nepoddať3375 SGWaAP
0.555nezlomná_vôľa1109 SGWaAP
0.583nezatrpknúť582 SGWaAP
0.588nezlomná2415 SGWaAP
0.593zaťatosť1576 SGWaAP
0.604útrapy15006 SGWaAP
0.606nezlomnosť1337 SGWaAP
0.622neľahký8660 SGWaAP
0.622neprajnosť2073 SGWaAP
0.623tvrdohlavosť8357 SGWaAP
0.625nepoddávať1510 SGWaAP
0.629príkorie4491 SGWaAP
0.638hrdinsky6987 SGWaAP
0.643odhodlanosť5300 SGWaAP
0.646údel18385 SGWaAP
0.653strasť7858 SGWaAP
0.655nepoddajnosť1137 SGWaAP
0.656statočne21170 SGWaAP
0.672ústrk725 SGWaAP
0.673nežičlivosť502 SGWaAP
0.673nevzdávať41609 SGWaAP
0.674nezlomný1924 SGWaAP