Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nepriateľstvo14938 SGWaAP
0.350nevraživosť12060 SGWaAP
0.410nenávisť113468 SGWaAP
0.489zášť2846 SGWaAP
0.507pohŕdanie13977 SGWaAP
0.521podozrievanie3152 SGWaAP
0.527opovrhovanie2915 SGWaAP
0.529povýšenectvo1034 SGWaAP
0.534podozrievavosť2475 SGWaAP
0.535zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.561rozbroj4630 SGWaAP
0.564neporozumenie3186 SGWaAP
0.572antipatia4433 SGWaAP
0.580závisť36213 SGWaAP
0.581svár4280 SGWaAP
0.584sebectvo10545 SGWaAP
0.586nezmieriteľné468 SGWaAP
0.591opovrhnutie6561 SGWaAP
0.592spojenectvo19225 SGWaAP
0.595pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.596pokrytectvo12995 SGWaAP
0.597neláska2811 SGWaAP
0.597zloba21598 SGWaAP