Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nepriateľská19810 SGWaAP
0.309nepriateľský21941 SGWaAP
0.370nepriateľské9135 SGWaAP
0.491bojová56365 SGWaAP
0.492nepriateľ246520 SGWaAP
0.504nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.571diverzná1243 SGWaAP
0.577žoldnierska664 SGWaAP
0.589záškodnícka1125 SGWaAP
0.590horda12388 SGWaAP
0.595vojnová39055 SGWaAP
0.600pechota8675 SGWaAP
0.602obrnená2525 SGWaAP
0.604ostreľovač6417 SGWaAP
0.605spojenecká7143 SGWaAP
0.610komando15623 SGWaAP
0.612mimozemská6290 SGWaAP
0.615zombia6963 SGWaAP
0.615paľba23196 SGWaAP