Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprístojnosť2176 SGWaAP
0.488inzultácia2586 SGWaAP
0.503výtržnosť10436 SGWaAP
0.574neprístojné1318 SGWaAP
0.586inzultácia_rozhodca1050 SGWaAP
0.598hrubé_nešportové1145 SGWaAP
0.686násilnosť14353 SGWaAP
0.695kontumácia4402 SGWaAP
0.699ukrutnosť3641 SGWaAP
0.700nehanebnosť1441 SGWaAP
0.707nešportové_správanie4464 SGWaAP
0.709nešportové668 SGWaAP
0.709previnilec6619 SGWaAP
0.712previnenie12984 SGWaAP
0.712nemravnosť3259 SGWaAP
0.715oplzlosť1142 SGWaAP
0.717ruvačka1709 SGWaAP
0.718násilenstvo639 SGWaAP
0.722nešportový1077 SGWaAP
0.724hanebnosť1351 SGWaAP
0.727pokarhanie7961 SGWaAP
0.729disciplinárka3402 SGWaAP