Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprístojne659 SGWaAP
0.388neslušne1997 SGWaAP
0.508oplzlo655 SGWaAP
0.525urážlivo1529 SGWaAP
0.554vulgárne7640 SGWaAP
0.561neprístojné1318 SGWaAP
0.568nezdvorilo650 SGWaAP
0.571nemiestne2285 SGWaAP
0.590povýšenecky3173 SGWaAP
0.591bezočivo3257 SGWaAP
0.596arogantne7670 SGWaAP
0.621hlučne5790 SGWaAP
0.629ohavne681 SGWaAP
0.630nekultúrne557 SGWaAP
0.632nedôstojne1375 SGWaAP
0.635nemravne413 SGWaAP
0.640nadradene854 SGWaAP
0.645nešportovo497 SGWaAP
0.649nevďačne401 SGWaAP
0.658pohoršovať7072 SGWaAP