Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprístojné1318 SGWaAP
0.463neslušné6973 SGWaAP
0.468nemravné1617 SGWaAP
0.478nemiestne2312 SGWaAP
0.480obscénne1027 SGWaAP
0.501urážlivé3935 SGWaAP
0.505vulgárne6271 SGWaAP
0.505nedôstojné5337 SGWaAP
0.523hanebné3436 SGWaAP
0.554nemorálne5546 SGWaAP
0.561neprístojne659 SGWaAP
0.563rasistické2662 SGWaAP
0.565arogantné4026 SGWaAP
0.566poburujúce1482 SGWaAP
0.570nečestné2401 SGWaAP
0.574neprístojnosť2176 SGWaAP
0.575oplzlé786 SGWaAP
0.579povýšenecké816 SGWaAP
0.581amorálne1147 SGWaAP
0.584násilnícke726 SGWaAP
0.584ohavné1961 SGWaAP
0.590nešportové668 SGWaAP