Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprípustnosť2416 SGWaAP
0.316prípustnosť4758 SGWaAP
0.506protiústavnosť2685 SGWaAP
0.534nezákonnosť7554 SGWaAP
0.534neprípustná6147 SGWaAP
0.550dovolanie22709 SGWaAP
0.559arbitrárnosť1031 SGWaAP
0.562prípustnosť_dovolanie2914 SGWaAP
0.563napadnuté_uznesenie4907 SGWaAP
0.568odvolací_súd41210 SGWaAP
0.571mimoriadne_dovolanie5177 SGWaAP
0.579dovolací_súd8965 SGWaAP
0.584odôvodnenosť1298 SGWaAP
0.584podané_dovolanie799 SGWaAP