Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprípustný5799 SGWaAP
0.384neprípustná6147 SGWaAP
0.439neprípustné14357 SGWaAP
0.442neprijateľný11114 SGWaAP
0.503nenáležitý916 SGWaAP
0.529neprimeraný10457 SGWaAP
0.555svojvoľný2931 SGWaAP
0.556neopodstatnený5578 SGWaAP
0.559protizákonný2549 SGWaAP
0.594arbitrárny1246 SGWaAP
0.597nezákonný15299 SGWaAP
0.602neprípustnosť2416 SGWaAP
0.612irelevantný3111 SGWaAP
0.616neprijateľné16652 SGWaAP
0.620neprijateľná12770 SGWaAP
0.627nevhodný44058 SGWaAP
0.627prípustný8852 SGWaAP
0.627diskriminačný5748 SGWaAP
0.628protiústavný6211 SGWaAP
0.640protiprávny5216 SGWaAP
0.643ospravedlniteľný996 SGWaAP
0.644bezpredmetný1528 SGWaAP
0.651neprípustne750 SGWaAP
0.653neústavný1033 SGWaAP
0.660neopodstatnené5416 SGWaAP
0.663ústavne5512 SGWaAP
0.666nemorálny4400 SGWaAP
0.669scestný1519 SGWaAP
0.670protiprávne4017 SGWaAP
0.672kontraproduktívny2210 SGWaAP
0.673akceptovateľný6708 SGWaAP
0.675závadný1346 SGWaAP
0.676svojvoľné6223 SGWaAP
0.677trestuhodný667 SGWaAP
0.677formalistický679 SGWaAP
0.678obscénny1354 SGWaAP
0.679nedôstojný2710 SGWaAP
0.680úmyselný3856 SGWaAP