Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprípustný5799 SGWaAP
0.384neprípustná6147 SGWaAP
0.439neprípustné14357 SGWaAP
0.442neprijateľný11114 SGWaAP
0.503nenáležitý916 SGWaAP
0.529neprimeraný10457 SGWaAP
0.555svojvoľný2931 SGWaAP
0.556neopodstatnený5578 SGWaAP
0.559protizákonný2549 SGWaAP
0.594arbitrárny1246 SGWaAP
0.597nezákonný15299 SGWaAP
0.602neprípustnosť2416 SGWaAP
0.612irelevantný3111 SGWaAP
0.616neprijateľné16652 SGWaAP
0.620neprijateľná12770 SGWaAP
0.627nevhodný44058 SGWaAP
0.627prípustný8852 SGWaAP
0.627diskriminačný5748 SGWaAP
0.628protiústavný6211 SGWaAP
0.640protiprávny5216 SGWaAP