Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprípustné14357 SGWaAP
0.299neprijateľné16652 SGWaAP
0.439neprípustný5799 SGWaAP
0.491neprípustná6147 SGWaAP
0.502nemysliteľné9668 SGWaAP
0.517nemorálne5546 SGWaAP
0.522protizákonné6026 SGWaAP
0.546absurdné23928 SGWaAP
0.563nehorázne4176 SGWaAP
0.573nevhodné41253 SGWaAP
0.575nedôstojné5337 SGWaAP
0.575prípustné14849 SGWaAP
0.576irelevantné4453 SGWaAP
0.586neopodstatnené5416 SGWaAP
0.592neprimerané10300 SGWaAP
0.596neprijateľný11114 SGWaAP
0.600bezpredmetné3242 SGWaAP
0.602poburujúce1482 SGWaAP
0.604nenáležité1850 SGWaAP
0.610amorálne1147 SGWaAP
0.610protiprávne4017 SGWaAP
0.611nenormálne4604 SGWaAP
0.613kontraproduktívne3372 SGWaAP