Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprávosť16008 SGWaAP
0.393bezbožnosť2685 SGWaAP
0.418ohavnosť5760 SGWaAP
0.461zloba21598 SGWaAP
0.467podlosť3793 SGWaAP
0.469nevernosť1830 SGWaAP
0.471nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.492hanebnosť1351 SGWaAP
0.497hriech258087 SGWaAP
0.506krivda35627 SGWaAP
0.508nehanebnosť1441 SGWaAP
0.509bezprávie6795 SGWaAP
0.514nevďačnosť2031 SGWaAP
0.514ukrutnosť3641 SGWaAP
0.524ničomnosť698 SGWaAP
0.541bezbožný5665 SGWaAP
0.546hriešnosť4249 SGWaAP
0.559hriešnik37254 SGWaAP
0.561bezbožník2862 SGWaAP
0.562pohana1046 SGWaAP
0.564nevďak1428 SGWaAP
0.568potupa8079 SGWaAP
0.569nemravnosť3259 SGWaAP
0.572neposlušnosť7467 SGWaAP