Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neprávo1603 SGWaAP
0.468neprávom11319 SGWaAP
0.512bezprávie6795 SGWaAP
0.581nespravodlivo10331 SGWaAP
0.591nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.615skrivodlivosť1087 SGWaAP
0.636nespravodlivé15887 SGWaAP
0.672krivda35627 SGWaAP
0.678utláčanie4757 SGWaAP
0.704svojvôľa7957 SGWaAP
0.705domnelé1356 SGWaAP
0.707nespravodlivý14034 SGWaAP
0.711udavačstvo1057 SGWaAP
0.713nevďačnosť2031 SGWaAP
0.714oprávnene25110 SGWaAP
0.716násilenstvo639 SGWaAP
0.717neprávosť16008 SGWaAP