Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neposlušnosť7467 SGWaAP
0.412nevernosť1830 SGWaAP
0.477nevďačnosť2031 SGWaAP
0.483nerozumnosť1145 SGWaAP
0.516vzdorovitosť811 SGWaAP
0.522bezbožnosť2685 SGWaAP
0.551neláska2811 SGWaAP
0.555hriešnosť4249 SGWaAP
0.555opovážlivosť2306 SGWaAP
0.563spupnosť1331 SGWaAP
0.572neprávosť16008 SGWaAP
0.572vlažnosť1279 SGWaAP
0.575sebeckosť3270 SGWaAP
0.577panovačnosť1268 SGWaAP
0.579nemravnosť3259 SGWaAP
0.579ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.585zbabelosť7461 SGWaAP
0.586hriech258087 SGWaAP
0.586nevšímavosť4283 SGWaAP
0.589poklesok3927 SGWaAP
0.590pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.594prchkosť1116 SGWaAP
0.597domýšľavosť1966 SGWaAP