Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nepodložené_tvrdenie989 SGWaAP
0.280nepodložené2629 SGWaAP
0.355nepodložený3810 SGWaAP
0.368nepodložená4186 SGWaAP
0.383nepodložené_obvinenie639 SGWaAP
0.408nepravdivé_tvrdenie1832 SGWaAP
0.463lživé1460 SGWaAP
0.472nepravdivé8211 SGWaAP
0.498tvrdenie212284 SGWaAP
0.511demagogické895 SGWaAP
0.521nepravdivá15553 SGWaAP
0.538tendenčné1555 SGWaAP
0.549polopravda9761 SGWaAP
0.550dezinformácia10385 SGWaAP
0.556zavádzajúce8029 SGWaAP
0.563klamstvo77662 SGWaAP
0.581konšpirácia11891 SGWaAP
0.581dezinterpretácia1857 SGWaAP
0.583nepravda11721 SGWaAP
0.587konšpiračná_teória10602 SGWaAP