Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nepodložené2629 SGWaAP
0.272nepodložený3810 SGWaAP
0.280nepodložené_tvrdenie989 SGWaAP
0.303nepodložená4186 SGWaAP
0.343nepravdivé8211 SGWaAP
0.373lživé1460 SGWaAP
0.422zavádzajúce8029 SGWaAP
0.429tendenčné1555 SGWaAP
0.440neopodstatnené5416 SGWaAP
0.467demagogické895 SGWaAP
0.470nepodložené_obvinenie639 SGWaAP
0.493nedôveryhodné1231 SGWaAP
0.528politicky_motivované1313 SGWaAP
0.528nepravdivé_tvrdenie1832 SGWaAP
0.534nepravdivá15553 SGWaAP
0.536mylné4594 SGWaAP
0.550pochybné6830 SGWaAP
0.565cynické2161 SGWaAP
0.570nepravdivý12094 SGWaAP
0.572alibistické1648 SGWaAP
0.579tendenčný2216 SGWaAP