Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neosobnosť569 SGWaAP
0.549umelosť925 SGWaAP
0.556strohosť2344 SGWaAP
0.564odcudzenosť867 SGWaAP
0.565uzavretosť4925 SGWaAP
0.574ambivalencia986 SGWaAP
0.575abstraktnosť771 SGWaAP
0.581neosobný4524 SGWaAP
0.582bezduchosť478 SGWaAP
0.584neprirodzenosť742 SGWaAP
0.586statickosť729 SGWaAP
0.592strojenosť536 SGWaAP
0.593povrchnosť7196 SGWaAP
0.597civilnosť547 SGWaAP
0.599neosobná3526 SGWaAP
0.599chladnosť686 SGWaAP
0.608formálnosť1824 SGWaAP
0.613stereotypnosť522 SGWaAP
0.614vecnosť3411 SGWaAP
0.615subjektívnosť1374 SGWaAP
0.616plochosť774 SGWaAP
0.624rezervovanosť1373 SGWaAP