Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neosobné2402 SGWaAP
0.527neosobný4524 SGWaAP
0.591opisné656 SGWaAP
0.602strohé3457 SGWaAP
0.605abstraktné7030 SGWaAP
0.607neurčité3981 SGWaAP
0.613strojené421 SGWaAP
0.619neosobná3526 SGWaAP
0.624všedné3139 SGWaAP
0.627povrchné7272 SGWaAP
0.627pocitové1082 SGWaAP
0.629prosté9108 SGWaAP
0.635metaforické1586 SGWaAP
0.639sentimentálne1072 SGWaAP
0.639triviálne1709 SGWaAP
0.640fádne1417 SGWaAP
0.642snobské500 SGWaAP
0.642patetické1957 SGWaAP
0.642staromódne1248 SGWaAP
0.643transcendentálne510 SGWaAP
0.649nedefinovateľné692 SGWaAP
0.649prvoplánové1655 SGWaAP
0.652akési71515 SGWaAP
0.652tuctové934 SGWaAP