Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neopodstatnený5578 SGWaAP
0.307neopodstatnená8435 SGWaAP
0.370neopodstatnené5416 SGWaAP
0.397opodstatnený8831 SGWaAP
0.480nepodložený3810 SGWaAP
0.504bezdôvodný1120 SGWaAP
0.516opodstatnená13253 SGWaAP
0.556neprípustný5799 SGWaAP
0.563neprimeraný10457 SGWaAP
0.574bezpredmetný1528 SGWaAP
0.597protizákonný2549 SGWaAP
0.603scestný1519 SGWaAP
0.606irelevantný3111 SGWaAP
0.608dôvodná2028 SGWaAP
0.609dôvodný1318 SGWaAP
0.616iracionálny4650 SGWaAP
0.621zavádzajúci10041 SGWaAP
0.624opodstatnené8276 SGWaAP
0.626neprijateľný11114 SGWaAP
0.629nepravdivý12094 SGWaAP
0.631nepodložené2629 SGWaAP
0.632zmätočný1586 SGWaAP