Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neopodstatnená8435 SGWaAP
0.307neopodstatnený5578 SGWaAP
0.309opodstatnená13253 SGWaAP
0.315neopodstatnené5416 SGWaAP
0.487bezpredmetná3079 SGWaAP
0.519dôvodná2028 SGWaAP
0.538nepodložená4186 SGWaAP
0.557bezdôvodná1533 SGWaAP
0.568neprípustná6147 SGWaAP
0.585irelevantná3473 SGWaAP
0.601scestná1954 SGWaAP
0.620nepodložené2629 SGWaAP
0.626opodstatnený8831 SGWaAP
0.629neprijateľná12770 SGWaAP
0.629zavádzajúca9979 SGWaAP
0.629opodstatnené8276 SGWaAP
0.632kontraproduktívna2565 SGWaAP
0.641nepravdivá15553 SGWaAP
0.648nepodložený3810 SGWaAP
0.654odôvodnená7608 SGWaAP