Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neonacizmus2566 SGWaAP
0.298neofašizmus791 SGWaAP
0.300rasizmus38151 SGWaAP
0.316extrémizmus27877 SGWaAP
0.328pravicový_extrémizmus1781 SGWaAP
0.347antisemitizmus16200 SGWaAP
0.365neonacista11233 SGWaAP
0.392xenofóbia9477 SGWaAP
0.401fašizmus43617 SGWaAP
0.402nacizmus17825 SGWaAP
0.442radikalizmus4674 SGWaAP
0.446rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.451nacionalizmus26046 SGWaAP
0.464skinhed891 SGWaAP
0.469rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.473skinhead3015 SGWaAP
0.483netolerancia4541 SGWaAP
0.492neonacistická2594 SGWaAP
0.505šovinizmus3737 SGWaAP
0.509satanizmus3866 SGWaAP
0.510neonacistické674 SGWaAP
0.512neonacistický1474 SGWaAP