Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neomylnosť5269 SGWaAP
0.431pravovernosť839 SGWaAP
0.462dogma26025 SGWaAP
0.506dogmatická2399 SGWaAP
0.569vierouka3595 SGWaAP
0.578autorita113256 SGWaAP
0.582domýšľavosť1966 SGWaAP
0.586všemocnosť960 SGWaAP
0.586vieroučná2018 SGWaAP
0.588absolútnosť649 SGWaAP
0.589neomylná3296 SGWaAP
0.595výlučnosť2567 SGWaAP
0.596neomylné1433 SGWaAP
0.596bohorovnosť1252 SGWaAP
0.599pápežstvo2697 SGWaAP
0.599nadradenosť13370 SGWaAP
0.603vedeckosť1538 SGWaAP
0.603neomylný6711 SGWaAP