Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neolitický811 SGWaAP
0.321paleolitický635 SGWaAP
0.377neolitická1373 SGWaAP
0.383praveký7639 SGWaAP
0.385neolitické680 SGWaAP
0.395neolit3979 SGWaAP
0.432paleolit2899 SGWaAP
0.465bukovohorská630 SGWaAP
0.475eneolit1698 SGWaAP
0.478halštatská1153 SGWaAP
0.479neandertálsky1061 SGWaAP
0.485lovec_mamut738 SGWaAP
0.487popolnicové_pole740 SGWaAP
0.499predhistorická864 SGWaAP
0.502predhistorický712 SGWaAP
0.504lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.511žiarový_hrob787 SGWaAP
0.522neandertálec5358 SGWaAP
0.530slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.537praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.547mohylová437 SGWaAP