Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neolitické680 SGWaAP
0.365neolit3979 SGWaAP
0.366keltské3377 SGWaAP
0.373žiarové_pohrebisko471 SGWaAP
0.374halštatská1153 SGWaAP
0.377praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.380predhistorické557 SGWaAP
0.385neolitický811 SGWaAP
0.394neolitická1373 SGWaAP
0.402eneolit1698 SGWaAP
0.403bukovohorská630 SGWaAP
0.421slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.435lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.446žiarový_hrob787 SGWaAP
0.448praveké2775 SGWaAP
0.452mohylová437 SGWaAP
0.457osídlenie33763 SGWaAP
0.463popolnicové_pole740 SGWaAP
0.468archeologický_nález11565 SGWaAP