Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neolitická1373 SGWaAP
0.358neolit3979 SGWaAP
0.377neolitický811 SGWaAP
0.394neolitické680 SGWaAP
0.421halštatská1153 SGWaAP
0.423predhistorická864 SGWaAP
0.467paleolit2899 SGWaAP
0.476praveká4434 SGWaAP
0.482eneolit1698 SGWaAP
0.488bukovohorská630 SGWaAP
0.496paleolitická574 SGWaAP
0.510lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.524paleolitický635 SGWaAP
0.538popolnicové_pole740 SGWaAP
0.540mohylová437 SGWaAP
0.548prehistorická2175 SGWaAP
0.555lovec_mamut738 SGWaAP
0.556praveké_osídlenie512 SGWaAP