Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neolit3979 SGWaAP
0.145eneolit1698 SGWaAP
0.179paleolit2899 SGWaAP
0.266halštatská1153 SGWaAP
0.343lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.358neolitická1373 SGWaAP
0.365neolitické680 SGWaAP
0.388predhistorická864 SGWaAP
0.395neolitický811 SGWaAP
0.409bukovohorská630 SGWaAP
0.445popolnicové_pole740 SGWaAP
0.448včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.451vrcholný_stredovek1173 SGWaAP
0.476pravek13667 SGWaAP
0.485slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.492archeologický_nález11565 SGWaAP
0.496lovec_mamut738 SGWaAP
0.500predhistorické557 SGWaAP
0.503keltské3377 SGWaAP
0.505treťohory2325 SGWaAP
0.508praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.511raný_stredovek2183 SGWaAP