Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neokrôchaný1339 SGWaAP
0.380bezočivý3352 SGWaAP
0.425prostoreký740 SGWaAP
0.426neokrôchanec564 SGWaAP
0.426povýšenecký2496 SGWaAP
0.462neohrabaný1965 SGWaAP
0.470hulvát2810 SGWaAP
0.474vulgárny12378 SGWaAP
0.479arogantný17217 SGWaAP
0.484nadutý1976 SGWaAP
0.490prostoduchý1347 SGWaAP
0.490nevychovaný2253 SGWaAP
0.492drzý11675 SGWaAP
0.495detinský3070 SGWaAP
0.497oplzlý1117 SGWaAP
0.497neotesaný821 SGWaAP
0.499grobian1883 SGWaAP
0.500vulgárna5117 SGWaAP
0.503samoľúby3416 SGWaAP
0.504bezočivá2063 SGWaAP