Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neokolonializmus512 SGWaAP
0.359imperializmus6287 SGWaAP
0.415kolonializmus3058 SGWaAP
0.484globalizmus815 SGWaAP
0.505kapitalizmus65672 SGWaAP
0.525imperialistická2821 SGWaAP
0.538plutokracia553 SGWaAP
0.542sionizmus4004 SGWaAP
0.547diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.552fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.554islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP
0.559totalitarizmus2624 SGWaAP
0.559militarizmus1490 SGWaAP
0.559kapitalistický11913 SGWaAP
0.559imperialistický1731 SGWaAP
0.560kapitalistická11577 SGWaAP
0.564diktatúra24909 SGWaAP
0.566despocia408 SGWaAP
0.567autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.577imperialista2426 SGWaAP
0.578autokracia1058 SGWaAP
0.581pseudodemokracia407 SGWaAP
0.590boľševizmus3476 SGWaAP
0.590kolonialista588 SGWaAP
0.594etatizmus1393 SGWaAP
0.595protekcionizmus3882 SGWaAP
0.595banditizmus470 SGWaAP
0.595liberalizmus19638 SGWaAP
0.596internacionalizmus2044 SGWaAP
0.601globalistická486 SGWaAP
0.605globalizácia36583 SGWaAP
0.606veľkokapitál675 SGWaAP
0.607kolektivizmus1831 SGWaAP
0.612despotizmus1477 SGWaAP
0.614utopizmus451 SGWaAP
0.615dekolonizácia508 SGWaAP
0.615totalitná8415 SGWaAP
0.615marxizmus13099 SGWaAP
0.616parazitizmus1442 SGWaAP
0.617diktatúra_proletariát1665 SGWaAP