Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neokolonializmus512 SGWaAP
0.359imperializmus6287 SGWaAP
0.415kolonializmus3058 SGWaAP
0.484globalizmus815 SGWaAP
0.505kapitalizmus65672 SGWaAP
0.525imperialistická2821 SGWaAP
0.538plutokracia553 SGWaAP
0.542sionizmus4004 SGWaAP
0.547diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.552fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.554islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP
0.559totalitarizmus2624 SGWaAP
0.559militarizmus1490 SGWaAP
0.559kapitalistický11913 SGWaAP
0.559imperialistický1731 SGWaAP
0.560kapitalistická11577 SGWaAP
0.564diktatúra24909 SGWaAP
0.566despocia408 SGWaAP
0.567autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.577imperialista2426 SGWaAP