Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neoklasicizmus559 SGWaAP
0.386klasicizmus6827 SGWaAP
0.388empír493 SGWaAP
0.443funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.445barok14167 SGWaAP
0.452biedermeier853 SGWaAP
0.453kubizmus2577 SGWaAP
0.458futurizmus1414 SGWaAP
0.458expresionizmus3275 SGWaAP
0.459secesia4345 SGWaAP
0.473impresionizmus2995 SGWaAP
0.480eklekticizmus732 SGWaAP
0.481romantizmus12850 SGWaAP
0.487manierizmus887 SGWaAP
0.491rokoko1955 SGWaAP
0.494historizmus2191 SGWaAP
0.507modernistický1638 SGWaAP
0.509konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.516klasicistické550 SGWaAP
0.528symbolizmus4007 SGWaAP
0.535avantgarda8447 SGWaAP