Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neoklasicistický693 SGWaAP
0.265klasicistický4275 SGWaAP
0.297neskorobarokový1475 SGWaAP
0.303barokový_sloh1114 SGWaAP
0.315klasicistický_sloh738 SGWaAP
0.331neoklasicistická531 SGWaAP
0.337novogotický654 SGWaAP
0.357rokokový1848 SGWaAP
0.361barokový19738 SGWaAP
0.383secesný3767 SGWaAP
0.397renesančný_sloh650 SGWaAP
0.400klasicistická4264 SGWaAP
0.429neskorobaroková949 SGWaAP
0.438románsky_sloh874 SGWaAP
0.439empírový928 SGWaAP
0.453gotický_sloh1212 SGWaAP