Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neohrabané655 SGWaAP
0.271nemotorné1213 SGWaAP
0.396ťažkopádne1414 SGWaAP
0.400nešikovné1092 SGWaAP
0.507neohrabaný1965 SGWaAP
0.544infantilné1222 SGWaAP
0.550neohrabaná887 SGWaAP
0.551strojené421 SGWaAP
0.553kostrbaté1117 SGWaAP
0.556krkolomné1327 SGWaAP
0.557zmätené3208 SGWaAP
0.558neforemné873 SGWaAP
0.558bezočivé1125 SGWaAP
0.566primitívne6025 SGWaAP
0.569detinské3217 SGWaAP
0.572hlúpe23035 SGWaAP
0.574drzé3227 SGWaAP
0.575nemotorná1937 SGWaAP
0.576neobratná423 SGWaAP
0.578namyslené582 SGWaAP
0.578ťarbavá795 SGWaAP
0.581staromódne1248 SGWaAP
0.582bezradné889 SGWaAP
0.583prefíkané937 SGWaAP
0.588patetické1957 SGWaAP