Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neofašizmus791 SGWaAP
0.298neonacizmus2566 SGWaAP
0.356pravicový_extrémizmus1781 SGWaAP
0.374extrémizmus27877 SGWaAP
0.384fašizmus43617 SGWaAP
0.453xenofóbia9477 SGWaAP
0.457radikalizmus4674 SGWaAP
0.460antisemitizmus16200 SGWaAP
0.465nacionalizmus26046 SGWaAP
0.466antifašizmus694 SGWaAP
0.472boľševizmus3476 SGWaAP
0.477fašizácia601 SGWaAP
0.479šovinizmus3737 SGWaAP
0.491nacizmus17825 SGWaAP
0.492neofašista1063 SGWaAP
0.499fašizujúci492 SGWaAP
0.500klérofašizmus410 SGWaAP
0.502antikomunizmus1458 SGWaAP
0.520rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.524rasizmus38151 SGWaAP
0.531krajná_pravica3833 SGWaAP
0.540neofašistická582 SGWaAP
0.540náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP