Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neodvolať6434 SGWaAP
0.433odvolať120073 SGWaAP
0.516neospravedlniť4683 SGWaAP
0.519neodstúpiť3667 SGWaAP
0.542nevymenovať4557 SGWaAP
0.569nezrušiť11325 SGWaAP
0.588nevzniesť2162 SGWaAP
0.592nezvolať1727 SGWaAP
0.596nevyhlásiť4201 SGWaAP
0.597nevyvodiť1128 SGWaAP
0.597odvolaný18480 SGWaAP
0.600nevyjadriť27644 SGWaAP
0.608nepoveriť1021 SGWaAP
0.608nerozhodnúť29935 SGWaAP
0.610nevysloviť7795 SGWaAP
0.611nepodpísať26129 SGWaAP
0.611nedoručiť2933 SGWaAP
0.620odvolanie186416 SGWaAP
0.630nenariadiť1788 SGWaAP
0.631nenavrhnúť5486 SGWaAP
0.632neučiniť2778 SGWaAP
0.634neohradiť664 SGWaAP
0.636nenadobudnúť_právoplatnosť1155 SGWaAP
0.639nespochybniť4089 SGWaAP
0.642nenamietať8917 SGWaAP