Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000neodborný2569 SGWaAP
0.440neodborná3406 SGWaAP
0.447neodborné3153 SGWaAP
0.469diletantský650 SGWaAP
0.536nekompetentný4346 SGWaAP
0.562neodborne2962 SGWaAP
0.578tendenčný2216 SGWaAP
0.591neodborný_zásah1365 SGWaAP
0.596neodborník1634 SGWaAP
0.597zavádzajúci10041 SGWaAP
0.603nekvalifikované770 SGWaAP
0.607nelogický3755 SGWaAP
0.616neodbornosť1938 SGWaAP
0.622scestný1519 SGWaAP
0.630necitlivý5566 SGWaAP
0.632nekvalifikovaný4606 SGWaAP
0.634protizákonný2549 SGWaAP
0.634alibistický1543 SGWaAP
0.643nedomyslený1236 SGWaAP
0.643neuvážený2578 SGWaAP