Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000nenažranec1700 SGWaAP
0.276nenažratý1042 SGWaAP
0.296nenažraný2087 SGWaAP
0.327darmožráč3583 SGWaAP
0.419vydriduch825 SGWaAP
0.425chamtivec1584 SGWaAP
0.438špinavec1810 SGWaAP
0.440príživník3989 SGWaAP
0.445nenažraná1068 SGWaAP
0.448chytrák3086 SGWaAP
0.459úbožiak8766 SGWaAP
0.465zapredanec2345 SGWaAP
0.465chrapúň3714 SGWaAP
0.471niktoš2325 SGWaAP
0.473nímand847 SGWaAP
0.474nenažratá488 SGWaAP
0.484rozkrádač561 SGWaAP
0.488hajzel12952 SGWaAP
0.490babrák3599 SGWaAP
0.494zbohatlík6234 SGWaAP